zakaz wprowadzania psów
psy zawsze mogą wejść do lasu z właścicielem
psy mogą chodzić w publiczne miejsca
nie można psom zabraniać wchodzenia na plaże

#ZakazyDlaPsów #NielegalnyPies #ZakazWstępuDlaPsów #NielegalnyZakaz #ZakazWyprowadzania #SprzątaniePoPsie #ZakazyDlaZwierząt

Zakaz wprowadzania psów

jest nielegalny

Nie jedna przestrzeń publiczna posiada przy wejściu zakaz wejścia z psami. Są to w większości ogólnodostępne parki, plaże, lasy czy place zabaw. Okazuje się jednak, że należy go interpretować tylko i wyłącznie jako sugestię, a nie w kategorii prawnie obowiązującego zakazu. Na dodatek - zakaz wprowadzania psów jest nielegalny.


Wyprowadzanie psów na spacery jest uregulowane w artykule 10a ustawy 3 ustawy o ochronie zwierząt
Zgodnie z ustawą zabrania się jedynie wypuszczania psów bez możliwości ich kontroli oraz oznakowania, które pozwoli na zidentyfikowanie właściciela lub opiekuna czworonoga. Jest to jedyny zakaz zawarty w przepisach dotyczących spacerów ze zwierzakami domowymi.


Zdarzyło się, że straż miejska nałożyła mandat wysokości pięćset złotych osobie z psem za wyprowadzenie go w rzekomo niedozwolonym miejscu.

Podstawą prawną miał być przepis ustanowiony przez miasto. Właściciel czworonoga nie zgodził się z tą grzywną i poszedł ze sprawą do sądu, którą następnie przegrał. Skierował się więc do do Sądu Administracyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Ratusza, gdzie wygrał. Z orzeczenia sądu wynikało, że miasto nie ma prawa zabraniać nikomu spacerowania ze zwierzakiem, cyt,: „Osoba, która jest właścicielem tego psa, ma prawo się z nim poruszać, po terenach ogólnie dostępnych dla wszystkich osób. I to jest istota prawa, które zostało naruszone.” - Piotr Mierzejewski - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Niechęć do czworonogów i brak przyzwolenia na wprowadzanie psów do przestrzeni publicznej wynika najczęściej z zaniedbań ich właścicieli.

Sprzątanie po psie nie zawsze i nie dla każdego jest oczywiste. Wydawać by się mogło, że w stosunku do lat minionych poczyniliśmy w tej kwestii znaczący progres. Szeroko zakrojone kampanie społeczne, jak np. „sprzątaj po swoim psie”, ustawianie koszy na odchody i bezpłatne torebki do sprzątania, to działania, które powinny przynieść efekty, ale niestety nie są one wystarczające. Pies na spacerze nie powinien powodować dyskomfortu innych uczestników przestrzeni publicznej. Niepokój wzbudza także wyprowadzanie psów bez smyczy i kagańca jeśli jest to duży zwierzak. Bardzo wiele obiekcji mają też rodzice znajdujący się na placach zabaw.

Prawo mówi, że z psami możemy chodzić gdzie tylko chcemy.

Zakaz wprowadzania psów jest nielegalny i potwierdza to wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6.03.2013 r. (II SA/Go 1045/12). Sądy często zajmowały stanowisko w tej sprawie, kolejny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2015 r. (II OSK 2439/14) to potwierdza czy następny z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2014 r. (II SA/Wr 153/14).

Niejednokrotnie tabliczki z zakazem wprowadzania czworonogów można spotkać także w obszarze wspólnot mieszkaniowych.

Warto wiedzieć, że umieszczanie tabliczek z  zakazem, jest procederem nadmiernie ograniczającym swobodę poruszania się i przebywania w określonym miejscu. Przysługuje ona każdemu obywatelowi, co także dotyczy właścicieli czworonogów. Czy zatem wewnętrzny regulamin wspólnoty mieszkaniowej może ustanowić zakaz wprowadzania psów? Może ale właściciel czworonoga może stosować się do niego na mocy dobrych obyczajów z własnej woli. Nie ma bowiem tutaj żadnych podstaw prawnych.  Nie istnieje podstawa prawna, na podstawie której Wspólnota czy Zarządca  mogliby wprowadzić zakaz wyprowadzania psów w wyznaczone przez nich rejony.

szpic pomeranian jak strzyc w warszawie

W celu uzgodnienia dogodnego terminu zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Dzięki rozmowie lepiej doprecyzujemy czas i koszt wizyty omawiając aktualny stan sierści psa.